Aktualności

ODCZYTY WODOMIERZY ZA II półrocze 2016r

OGŁOSZENIE-ODCZYTY WODOMIERZY ZA II półrocze  2016r Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Osowska” informuje, że będą spisywane stany wodomiarów na koniec II półrocza 2016 w lokalach mieszkalnych, wg załączonej poniżej tabeli. Spółdzielnia prosi mieszkańców o udostępnienie lokali. Osoby, które nie mogą udostępnić lokali w powyższych  terminach,  proszone są o dostarczenie stanów wodomierzy do dnia 02.01.2017 (poniedziałek) pod nr faxu …

23 listopada 2016 więcej ...

NET-CZYNSZE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” informuje, że został wdrożony elektroniczny dostęp do modułu czynszowego „NET-CZYNSZE”. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, zainteresowane dostępem do indywidualnej kartoteki czynszowej przez internet, proszone są o osobiste zgłoszenie …

3 listopada 2015 więcej ...

Zmiany regulaminów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osowska informuje, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmianie „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali”.
Aktualna treść przedstawiona jest w zakładce „Dokumenty” -> „Regulaminy” …

16 stycznia 2015 więcej ...

Prezentacja: uzasadnienie zmian regulaminu rozliczeń C.O.

prezentacja-uzasadnienie-zmian-regulaminu-co

14 marca 2014 więcej ...
Do góry