OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

14 stycznia 2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA” OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK.

OFERTY Z PODANIEM CENY I PROPONOWANEGO TERMINU BADANIA BILANSU, PROSIMY PRZESYŁAĆ W KOPECIE NA ADRES:

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWSKA”

UL. WSPÓLNA DROGA 13

04-345 WARSZAWA

Z DOPISKIEM „BILANS”

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 28.01.2022r. WŁĄCZNIE.

 

 

Do góry