OGŁOSZENIE

3 czerwca 2019

W związku z oczywistą pomyłką pisarską w dodatkowej części zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu dotyczącym daty, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osowska” potwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Osowska” odbędzie się 29.06.2019r. o godzinie 12.00

Do góry